Leren leren, denken, leven en werken.

Werken aan je mindset, je executieve vaardigheden en je motivatie.’Ludiq’ is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe naam van onderwijsadviesbureau ‘Onderste boven’ van Monique Schaminée. Sinds 2006 begeleidt Monique hoogbegaafde kinderen bij het keren van onderpresteren, het ontwikkelen van executieve functies en een growth mindset. In een groepje van maximaal 6 kinderen spelen, werken en leren de kinderen elke week met elkaar. Deze peercontacten bevorderen de sociale ontwikkeling, geven de deelnemers een realistisch zelfbeeld doordat ze zich kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, geven de deelnemers tools om hun (in potentie) krachtige geheugen te leren gebruiken en laat ze ontdekken dat leren leuk en leven heerlijk is.

Het speelse serieus nemen en het serieuze speels benaderen
Kinderen spelen graag en daardoor is spelen een geweldig krachtig instrument om in te zetten als kinderen vaardigheden moeten ontwikkelen. Tijdens het spelen hebben kinderen nauwelijks in de gaten dat ze allerlei dingen aan het leren zijn.
In de plusklas ontwikkelen kinderen spelenderwijs strategieën waarmee ze nieuwe of moeilijke opdrachten aankunnen, iets wat in het reguliere onderwijs onvoldoende kan plaatsvinden door het te lage niveau van het aanbod. (Hoog)begaafde kinderen ontwikkelen zo onvoldoende gezonde dosis doorzettingsvermogen. Iets nieuws leren valt soms niet mee, maar ook dat went als je het vaak genoeg doet. Spelenderwijs leren leren, leren denken, leren leven en leren werken. De plusklas vindt plaats op woensdagochtend, onder schooltijd.

Ludiq biedt een plusklas voor (hoog)begaafde kinderen die strategieën moeten ontwikkelen om nieuwe, onbekende en moeilijke taken aan te pakken.

Bij Ludiq is het werken gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om nieuwe, onbekende en moeilijke taken aan te pakken. (Hoog)begaafde kinderen doen in de dagelijkse lessen op hun basisschool vaak onvoldoende ervaring op in het werken met verschillende strategieën die hiervoor nodig zijn. Ook kinderen die deze vaardigheden al wel ontwikkelden, maar ze onvoldoende trainen door een te laag niveau van aangeboden werk, zullen in de plusklas vaardigheden onderhouden en verder ontwikkelen. Hier gaan ze hun hele leven profijt van hebben.

De plusklas staat open voor kinderen die gebaat zijn bij deelname aan de plusklas. Kinderen

  • met een ontwikkelingsvoorsprong,
  • waarvan ouders of school denken dat het mogelijk (hoog)begaafd is, maar waar geen test afgenomen is
  • die (hoog)begaafd getest zijn
  • uit Arnhem en de wijde omgeving
  • Ieder kind waarvan we zien dat het vastloopt in het basisonderwijs in leren leren of in het vinden van waardevolle sociale interacties, 

Tijdens het intakegesprek bepalen ouders, kind en de plusklasbegeleider of deelname een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling. Als alle partijen (school, ouders, kind, plusklasbegeleider) positief staan tegenover deelname, kan gestart worden met de deelname aan de proeflessen van de plusklas. Na vijf lessen leggen we alle ervaringen bij elkaar en bepalen alle betrokken partijen of deelname voortgezet wordt.

Eerste contact met plusklas Ludiq:
Wanneer ouders denken dat deelname aan de plusklas voor hun kind geschikt is, kunnen ze hun interesse kenbaar maken met een mail naar ludiq.arnhem@gmail.com. Tijdens een telefonisch contact leggen ouders hun hulpvraag neer en geef ik inzicht in de werkwijze en de doelen van de plusklas.

Intake gesprek:
Als ouders inschatten dat deelname aan de plusklas een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van hun kind, wordt een intakegesprek gehouden. Hiervoor komen de ouders met hun kind naar de plusklas. In een werksessie van 1 à 1/2 uur ervaren ouders en kind de werkwijze bij plusklas Ludiq en de kracht van coachen door de inzet van speelse werkvormen.
Hierbij komen ook zaken als het begeleiden van kinderen naar een growth mindset en het ontwikkelen van adequate executieve functies aan bod.

Keuze:
Hierna is het aan de ouders om te besluiten of deelname past bij hun kind. Deelname begint met vijf proeflessen.

Toestemming:
Van de school is toestemming nodig om een leerling onder schooltijd deel te laten nemen aan de plusklas nemen ouders contact op met de directeur van de school. lees verder

Intake gesprek, oudergesprek, gesprek op school: 50 euro.

Deelname aan de plusklas 50 euro per sessie.
De vijf proeflessen worden achteraf in rekening gebracht.

Bij voorzetting van deelname wordt in blokken van 10 weken betaald waarvoor de rekening halverwege de 10 lessen verstuurd wordt.

Ouders met kinderen in de plusklas van Ludiq horen graag meer over de werkwijze en de effecten. Tijdens de intake krijgen ze al een goed beeld hiervan. Als de kinderen enige tijd deelnemen blijken ouders vaak meer te willen weten over de spellen die gespeeld worden en wat hun kind daarmee ontwikkelt. Voor hen worden avonden georganiseerd waarbij ze ervaren wat hun kind doet op een ochtend in de plusklas. Voor meer informatie over zo’n avond, kan je een mail sturen naar:  ludiq.arnhem@gmail.com

Voor een compleet overzicht van de diensten die Ludiq aanbiedt kunt u op deze link klikken.

ECHA
ECHA netwerk
LBSB
Novilo
CRBKO