Privacy verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Monique Schaminée, trainer en beeldbegeleider is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring

Contactgegevens: Monique Schaminée
ludiq.arnhem@gmail.com– 0628538451 

 1. Algemeen 
  Ludiq biedt begeleiding eventueel met video, trainingen, workshops voor docenten in het VO en het PO en in gezinnen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke manier Ludiq met informatie van relaties omgaat.
 2. Mail
  Het is van belang mails van relaties te bewaren in een dossier op mijn werklaptop. Deze laptop is beveiligd met een wachtwoord. Mails worden niet uitgeprint.
 3. Website
  De website van Ludiq werkt via WordPress en er wordt gebruik gemaakt van cookies als mensen de website bezoeken.
 4. Foto’s en filmmateriaal
  Als een docent wordt gefilmd en deze beelden moeten worden gedeeld, gebeurt via een stickje (en in de toekomst via NOTIVID. Dit is een beveiligde omgeving -volgens de NEN 7510 norm- waar alleen mensen met een link gebruik van kunnen maken.)

  Films op mijn laptop of op NOTIVID worden verwijderd als het traject met de docent of met het gezin is beëindigd of wanneer de betrokkenen hierom vragen.

  Soms zijn scènes uit films bruikbaar als cursusmateriaal. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkenen.
 5. Bij trajecten verzamel ik
  video-opnames van situaties waar u zelf aanwezig bent geweest en waarop u zelf voorkomt en ook opnames van de klas waarin u hebt gewerkt.
  Opnames van kinderen jonger dan 16 jaar waarbij toestemming is gegevens door hun ouders/verzorgers. Opnames van kinderen ouder dan 16 jaar met hun eigen toestemming.
  Zelf gemaakte foto’s worden soms gebruikt als instructie- en promotiemateriaal voor trainingen, op de website of op Facebook, dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkenen via een standaardformulier. Deze formulieren worden bewaard zolang de foto’s online worden getoond.
 6. Met welk doel verzamel ik gegevens
  Voor het afhandelen van betalingen, het kunnen versturen van e-mails en informatie.  Om u tijdig te kunnen waarschuwen, bellen of informeren over wijzigingen in afspraken en om certificaten te kunnen maken. Na een begeleidingstraject wordt in overleg met de betrokkenen, een verslag opgesteld. Dit wordt, in geval van een traject op een school, alleen na toestemming van de coachee verstuurd naar de leidinggevende.
 7. Hoe lang bewaar ik gegevens
  Ik bewaar de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en hanteer de volgende bewaartermijnen:
  Verslagen van beeldbegeleiding verwijder ik na tien jaar van mijn laptop (beveiligd met wachtwoord).
  Persoonsgegevens zolang als nodig is voor een werkrelatie. U kunt uiteraard met mij afspreken dat ik uw gegevens eerder verwijder.
 8. Delen van gegevens
  Ludiq deelt niet zonder uw schriftelijke toestemming gegevens met derden. Opnames voor lezingen of workshops worden alleen met schriftelijke toestemming of medeweten gebruikt.
 9. Inzage en wijzigen van gegevens
  Monique Schaminée neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als er vragen zijn over welke persoonsgegevens in het bezit zijn van Ludiq kunt u altijd contact opnemen via Ludiq.arnhem@gmail.com.