Veel kinderen met een goede cognitieve ontwikkeling ronden de basisschool af zonder zich al te zeer ingespannen te hebben. Zij denken dat ze de middelbare school met dezelfde inzet en werkwijze zullen gaan halen. Helaas blijkt een grote groep kinderen in de tweede of derde van de middelbare school het niet te redden en zij ‘stromen af’ van gymnasium of VWO naar Havo.

Met de inzichten van M.D. Whitley* leren de kinderen dat er strategieën zijn om je verder te helpen als iets niet meteen lukt. De studies van C. Dweck leren hen dat hun cognitieve vermogens vormbaar zijn, ze leren een growth mindset aan.

In de plusklas leren zij hoe je leert en studeert. Ze leren hun geheugen gebruiken en leren hoe ze hun geheugen kunnen trainen, ze leren wat het effect is van het inzetten van strategieën, ze leren zelf strategieën bedenken en uitwerken. Dit gebeurt in een omgeving met ontwikkelingsgelijken, een groep waarin ze ervaren dat er meer kinderen zijn die slim zijn, maar die wellicht ook moeite hebben met het leren van tafels of topo of die moeite hebben met de omgang met andere kinderen. Ze ervaren dat je moet leren hoe je leert, ook als je slim bent. In de plusklas horen en ervaren ze dat kinderen die het schijnbaar moeiteloos doen, heel veel geoefend hebben voor ze het zo gemakkelijk konden uitvoeren.

Daarnaast geven de inzichten die Dawson en Guare in hun boek “Executieve functies bij kinderen en adolescenten” uiteengezet hebben, handvatten om met de kinderen te werken aan de ontwikkeling van die vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig, zelfverantwoordelijk en zelfsturend te leren.

De doelen van de plusklas zijn:
dat kinderen zelfkennis krijgen en zichzelf gaan accepteren zoals ze zijn.
dat kinderen leren omgaan met het gevoel dat iets moeilijk is en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de processen en de gevolgen van de processen waar ze voor kiezen.

Dit is geen gemakkelijke of snelle ontwikkeling, kinderen lopen nogal eens tegen hun frustratiegrenzen aan. In de plusklas wordt op een speelse manier gewerkt aan het bereiken van de doelen: Het speelse serieus nemen en het serieuze speels benaderen werkt hier heel krachtig.

* “Bright minds, poor grades” ISBN 0399527052
** “mindset” ISBN 0345472322

 


Mindset