Beeldcoaching 

Beeldcoaching lijkt op wat voorheen bekend stond als Video Interactie Begeleiding. Het grote verschil is dat VIB ingezet werd als het in een klas of thuissituatie fout ging.
Beeldcoaching is uitdrukkelijk bedoeld als begeleiding voor optimalisering van interactie. Beeldcoaching wordt ingezet in situaties waarin heel veel goed gaat. Door zicht te krijgen op wat goed gaat, en dat uit te bouwen, zal iedereen zich nog beter voelen. 

Optimalisering interactie en aanbod

Hoogbegaafde kinderen hebben zelden voldoende ontwikkelingsgelijken om zich heen om zich te kunnen ontwikkelen. Ze missen interacties waardoor ze hun sociale en emotionele vaardigheden kunnen spiegelen en vergroten. 

Daarnaast is de omgeving (school en/of thuis) zelden voorbereid op het aanbod dat hen verder kan helpen.

Maar hoe weten betrokken wat nodig is? Welk aanbod past? Welke interacties helpen het kind verder?

Met beeldcoaching breng ik in beeld wat een kind al kan, wat het doet en wat het nodig heeft. Daarna ga ik met ouders en desgewenst met leerkrachten op zoek naar wat past. Een aanbod dat nodig is. Een aanbod waarmee het kind door de inhoud en de manier van aanbieden, zich weer met plezier gaat ontwikkelen.

De opleiding heb ik gevolgd bij Christine Brons

Voor een overzicht van alle gevolgde scholing opleidingen