Arnhemse plusklas Ludiq: Leren leren, denken, leven en werken.
Werken aan je Mindset, je executieve functies en je motivatie.

‘Ludiq’ is de naam waaronder onderwijsadviesbureau ‘Onderste boven’ van Monique Schaminée vanaf 1 januari 2015 hoogbegaafde kinderen begeleidt bij het keren van onderpresteren, de ontwikkeling van een growth mindset en executieve functies. Maximaal 6 kinderen ontmoeten elkaar elke week. Deze peercontacten bevorderen de sociale ontwikkeling, geven de deelnemers een realistisch zelfbeeld doordat ze zich kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, geven de deelnemers tools om hun (in potentie) krachtige geheugen te leren gebruiken en laat ze ontdekken dat leren leuk en leven heerlijk is.

Het speelse serieus nemen en het serieuze speels benaderen

Kinderen spelen graag en spelen is een geweldig krachtig instrument om in te zetten als kinderen vaardigheden moeten ontwikkelen. Tijdens het spelen hebben kinderen nauwelijks in de gaten dat ze allerlei dingen aan het leren zijn. In de plusklas ontwikkelen kinderen spelenderwijs strategieën waarmee ze nieuwe of moeilijke opdrachten aankunnen, iets wat in het reguliere onderwijs onvoldoende kan plaatsvinden door het te lage niveau van het aanbod. (Hoog)begaafde kinderen ontwikkelen zo onvoldoende een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Iets nieuws leren valt soms niet mee, maar ook dat went als je het vaak genoeg doet. Spelenderwijs leren leren, leren denken, leren leven en leren werken.

De plusklas vindt plaats op donderdag- of vrijdagmorgen, onder schooltijd. Leerplichtambtenaren verlenen kinderen in Arnhem en omgeving toestemming om deel te nemen.

Voor informatie kunt u mailen naar: ludiq.arnhem@gmail.com