(Hoog)begaafde kinderen hebben soms in het VO een steuntje in de rug nodig om het werken dat van ze verwacht wordt, goed op te pakken. Studie- of huiswerkbegeleiding VO van een specialist begaafdheid, geeft ze inzichten waar ze meteen mee aan de slag kunnen.

Kinderen schrikken vaak van het tempo en de manier van verwerken van de stof in het VO.  Dat is logisch als de basisschool een makkie was. In het VO moet je van veel vakken elke week nieuwe stof uit je hoofd leren en werkelijk kennen en langere tijd onthouden.

Stel, je hebt jezelf geleerd om ‘uit’ te staan als een docent iets uitlegt, dan mis je stukken van de les. In het PO houd je je niveau gemakkelijk op peil, daar is veel herhaling. In het VO mis je al snel belangrijke aanwijzingen van docenten. Dat zie je meteen terug in je resultaten. Hoe zet je jezelf ‘aan’?

Bij Ludiq leer je wat een docent wil dat je weet en kent. Je ervaart hoe je kunt leren bij de verschillende vakken en gaat beseffen wanneer je je stof kent. Ludiq reikt je studievaardigheden en leerstrategieën aan waar me meteen mee aan de slag kunt.

In vijf individuele bijeenkomsten maken scholieren zich de basisvaardigheden eigen. Daarna kan in een klein groepje verder gewerkt worden aan het uitbouwen van deze vaardigheden.

Mail voor meer informatie naar ludiq.arnhem@gmail.com