Ouder en kind begeleiding is een krachtig middel om je kind net even iets anders te leren aansturen. De begeleiding die ik groepjes kinderen bied in de plusklas, zet ik ook in gezinsverband in. Ouders komen met hun kind naar Ludiq waar we op ontdekkingstocht langs allerlei spelvormen gaan om uit te vinden waar je kind van opveert en in zijn ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Al werkend vinden we uit of de mindset van je kind bijgestuurd kan worden door je als ouder anders op te stellen en andere feedback te geven. We onderzoeken of de executieve functies versterkt kunnen worden door simpele aanpassingen in de aansturing die je je kind geeft.

Het zit hem soms in heel kleine aanpassingen die, door met diverse spelvormen aan de slag te gaan, gemakkelijk boven tafel komen.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • motivatie
  • onderpresteren
  • uitdaging
  • mindset
  • executieve functies
  • frustratie tolerantie

Soms is één sessie al genoeg, soms kunnen ouders en kind er geen genoeg van krijgen.

Begeleiding mogelijk vanaf 4 jaar

In 2016 ben ik gestart met de opleiding tot beeldcoach. De sessies kunnen desgewenst opgenomen worden en ik kan er stukjes uitlichten waar interessante dingen gebeuren tussen u en uw kind. Desgewenst kan ik ook thuis en/of op school komen filmen. Omdat ik in opleiding ben, hanteer ik nog geen prijzen die marktconform zijn. Neem contact op voor overleg over de mogelijkheden en prijzen:ludiq.arnhem@gmail.com