(Hoog)begaafde kinderen leren veelal liefst vanuit het hele concept. Op school wordt kennis door ‘scaffolding’ aangebracht: steeds een stukje van het geheel aanbieden, langzaamaan bouwt dit op tot het hele concept. Dit verwart veel hoogbegaafde kinderen. Zij raken het zicht kwijt op het geheel en als niemand ze het hele beeld schetst, blijven het brokstukjes die elkaar niet zullen vinden.

In RT sessies laat ik kinderen het hele concept van bijvoorbeeld ontleden, het tientallig stelsel of het metriek stelsel ontdekken zodat ze een beeld krijgen van wat ze aan het doen zijn en daardoor het systeem gaan doorzien en de vragen erover kunnen beantwoorden.  contact