Psycholoog Dr. James Webb, onder andere bekend van de boeken ‘De begeleiding van hoogbegaafde kinderen’ en ‘Misdiagnoses’, is oprichter van SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted),  een warm pleidooi voor de belangrijke rol die ouders spelen bij de sociale en emotionele begeleiding van hun begaafde kind(eren).

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de door Webb opgerichte organisatie SENG zijn de SENG Model Parent Groups (SMPG). Dit zijn begeleide gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen. Tijdens 10 wekelijkse bijeenkomsten kunnen ouders, onder begeleiding van twee SMPG facilitators, hun ervaringen delen m.b.t. de uitdagingen die zij bij de opvoeding van hun begaafde kinderen ervaren. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: kenmerken van begaafde kinderen, communicatie als sleutel tot relaties, motivatie, (onder)presteren, intensiteit, perfectionisme, idealisme, stress en het belang van ‘peers’.

SMPG Webb

SMPG Webb is een netwerk van gecertificeerde SMPG facilitators in Nederland. Dit netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen die vanuit persoonlijke betrokkenheid en als professional ruime ervaring en expertise hebben in het begeleiden van begaafde kinderen, jongeren, (jong) volwassenen of ouders. Geïnspireerd door de SMPG werkwijze wil SMPG Webb ouders door middel van de begeleide gespreksgroepen laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind. Vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, staat het ‘Werken aan de Emotionele Begeleiding van je Begaafde kind’ (WEBB) hierbij centraal.

SMPG Webb is een initiatief van Desirée Houkema, Albert Kaput en Chantal Woltring die in 2016 tijdens een SENG conferentie in Amerika de SMPG Facilitator training hebben gevolgd. SMPG Webb telt intussen 27 gecertificeerde facilitator die vanaf mei 2017 op diverse locaties in Nederland mogelijkheden creëren tot deelname aan oudergespreksgroepen en op deze manier een bijdrage leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders.

Voor data van een gespreksgroep linkt u door naar de SMPG webb Nederland